Tłumaczenia online

Od wielu lat zajmujemy się dla Państwa tłumaczeniami dokumentów samochodowych i innych rodzajów dokumentów. Tłumaczymy:

  • Dokumenty osobiste: akty ślubu, metryki urodzin, zaświadczenia, dyplomy
  • Dokumenty firmy: statuty, dokumenty z urzędu skarbowego, wyciągi z rejestrów handlowych, zaświadczenia
  • Dokumenty notarialne: akty notarialne, umowy, upoważnienia, rejestry
  • Dokumenty techniczne: dowód rejestracyjny samochodu, instrukcje obsługi