Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne to rodzaj tłumaczeń ustnych o dość specyficznej charakterystyce i dużych wymaganiach psychofizycznych ze strony tłumacza.

Tłumaczenia te odbywają się w dźwiękoszczelnej kabinie. Tłumacz za pomocą słuchawek odbiera wypowiedź mówcy i przekłada ją na bieżąco do mikrofonu a inni uczestnicy odbierają tłumaczenie w słuchawkach. Od tłumacza wymaga się takich cech jak: odporność na stres, podzielność uwagi, wysoka koncentracja, refleks, dobra dykcja. Tłumacze symultaniczni najczęściej pracują w parach, zmieniając się co pół godziny.

Podczas tłumaczeń symultanicznych zdarza się, że występuje tzw. relay czyli tłumacz przekłada tłumaczenie innego tłumacza, taka sytuacja występuje, gdy brakuje tłumacza znającego język mówcy i język docelowy.