Tłumaczenia samochodowe

Jedną z realizowanych przez nas usług jest tłumaczenie dokumentów samochodowych z języka holenderskiego, belgijskiego, niderlandzkiego i flamandzkiego, niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w urzędzie. Sporządzane przez nas teksty są przysięgłym tłumaczeniem dokumentów samochodowych. Z tego względu wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostarczenie i odbiór pism

Kserokopie wszystkich niezbędnych druków mogą Państwo dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną czy faksem. W formie elektronicznej przyjmujemy następujące typy plików: .pdf, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .doc.

Po wykonaniu tłumaczenia dokumentów samochodowych wysyłamy je w ciągu 24 godzin listem priorytetowym lub kurierem - na terenie całej Polski. Można je również odebrać osobiście.

Pisma wymagane w urzędzie

Egzemplarze wymagane do zarejestrowania pojazdu w urzędzie to dowód rejestracyjny i dowód zakupu w postaci umowy lub faktury.

Ponadto mogą być wymagane następujące pisma:

  • Dowód rejestracyjny na nazwisko
  • Raport kontroli technicznej
  • Atest zgodności z produkcją
  • Przerejestrowanie
  • Część zapasowa RDW ID lub Kopia część III
  • Strona uzupełniająca dowodu
  • Oświadczenie o wywozie pojazdu RDW
  • Dowód ujęcia w zasobach przedsiębiorstwa

Realizując nasze usługi dbamy o to, by Klienci byli w pełni zadowoleni z jakości otrzymanych tekstów.