Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie ustne to przekład wypowiedzi osób z jednego języka na drugi występujących w danej chwili. Istnieje bardzo wiele form tłumaczeń ustnych:

  • tłumaczenie a vista - jest to tłumaczenie ustne tekstu pisanego bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z całym tekstem, są to najczęściej pisma urzędowe bądź sądowe dlatego wykonywane są przez tłumacza przysięgłego
  • tłumaczenia ustne konferencyjne - wykonuje się je na rzecz instytucji międzynarodowych (mają zazwyczaj charakter charakter spotkań wielojęzycznych) a także na rzecz rynku prywatnego, gdzie mają charakter spotkań dwujęzycznych
  • tłumaczenie konsekutywne - tłumacz dokonuje przekładu wypowiedzi dopiero, gdy osoba mówiąca skończy je wygłaszać i wypowiada całość tłumaczenia; aby dokładnie odwzorować wypowiedz tłumacz używa systemu notatek
  • tłumaczenie szeptane - tłumacz cichym głosem tłumaczy wypowiedź osoby mówiącej na tle niewielkiej grupy słuchaczy
  • tłumaczenie lioaison - w przeciwieństwie do tłumaczenia konsekutywnego tłumacz przekłada pojedyncze zdania lub krótkie wypowiedzi osoby mówiącej np. podczas prezentacji technicznych lub przesłuchań
  • tłumaczenie symultaniczne
  • tłumaczenie ustne wykonywane w medycynie, tłumaczenie prawne i marketingowe
  • tłumaczenie środowiskowe
  • tłumaczenie języka migowego