Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się głównie tłumaczeniem wszelkiego rodzaju dokumentów, wymaganych do przedłożenia w urzędzie a które w oryginale zostały sporządzone w języku obcym. Osoba taka musi posiadać uprawnienia do tłumaczenia dokumentów w danym języku. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać egzamin państwowy oraz spełnić szereg innych wymagań. Osoba, która uzyska uprawnienia oraz złoży ślubowanie zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły wykonuje zazwyczaj tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, również tłumaczenia ustne a vista, tłumaczenia ustne prawne a także poświadczenia tłumaczeń np. umów dwujęzycznych. Tłumaczenie przysięgłe zawiera oświadczenie tłumacza przysięgłego, unikalny numer w repetytorium tłumacza i pieczątkę z imieniem i nazwiskiem tłumacza, pozycją na liście tłumaczy przysięgłych oraz nazwą języka z którego tłumacz przysięgły posiada uprawnienia. Powinna znaleźć się również adnotacja czy tłumaczenie wykonane zostało z kopii czy oryginału.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych z języka niderlandzkiego najpopularniejsze są tłumaczenia dokumentów samochodowych. Niezbędne do rejestracji samochodu w urzędzie są dowody rejestracyjne i dokumenty zawarcia umowy kupna-sprzedaży bądź faktury. W zależności od organu rejestrującego mogą być wymagane inne dodatkowe dokumenty np. raporty kontroli technicznej.